اخبار

جرثقیل

انواع جرثقیل جرثقیل یک وسیله بسیار قدرتمند و سنگین که به وسیله کابل و قرقره جهت بلند کردن اجسام بسیار سنگین ، تجهیزات و ماشین آلات سنگین صنعتی ، ساخت و سازه های صنایع و ...  استفاده قرار میگیرد .بسته به نوع عملکرد خود در سازه ها انواع مختلفی دارند که...