جرثقیل توپوگرافی

جرثقیل توپوگرافی سخت

این نوع جرثقیل چرخ لاستیکی برای کارهای خارج جاده ای می باشد. قابلیت صعود شیب بالا و فاصله آزاد زیاد دستگاه این امکان را فراهم نموده است. این جرثقیل ها از پایه های تعادل برای پایداری استفاده می کنند. دارای یک موتور بوده که هم برای کارهای بالابری و هم حرکت ارابه استفاده می شود که در زیر ارابه قرار می گیرد. دارای چرخهای بزرگ بوده و معمولا تمام چرخ ها فرمان پذیر می باشند. دارای دو محور و ۴ چرخ می باشد. چرخها بزرگ بوده و به هم نزدیک می باشند. می توانند از جاده ها نیز استفاده کنند اما سرعت حرکت حداکثر ۵۰ کیلومتر در ساعت است. در مسافتهای طولانی باید با دستگاه دیگری جابجا شوند. در ظرفیتهای از ۲۰ تا ۹۰ تن می باشند.

جرثقیل های تمام توپوگرافی

این جرثقیل ها هم مثل جرثقیل های کامیونی امکان حرکت در جاده ها را داشته و با سرعت زیاد حرکت می کنند و هم در مناطق با توپوگرافی سخت مانور پذیری جرثقیل های توپوگرافی سخت را دارند. برای حرکت در مسافتهای طولانی در جاده ها ساخته شده اند. این جرثقیل ها ۲ تا ۹ محور داشته و برای ظرفیت های تا ۲۰۰۰ تن طرح شده اند. دارای دو کابین هستند.  فاصله آزاد زیادی داشته و مانور پذیری آنها را زیاد می کند. به دلیل عملکرد بهتر در سایت و حرکت در جاده ها برای کارهای پراکنده مناسب هستند. به دلیل داشتن ویژگی های کامیونی هیدرولیکی و توپوگرافی سخت در ظرفیت مشابه از آنها گرانتر می باشند.

اجاره جرثقیل

اجاره جرثقیل تهران

اجاره جرثقیل ارزان