وزن و بار در جرثقیل ها

برای  هر جرثقیل یک ظرفیت برای بار و امکانات آن وجود دارد که نشان میدهد با تغییرات در شعاع و زاویه کاری ظرفیت های مختلف بالابر چگونه تعییر میکند.

در این ظرفیت بخشی برای وزن درنظر گرفته شده است که حاوی اطلاعاتی برای کار با جرثقیل میباشد و حالتی را مورد  بررسی قرار میدهد که جک ها باز هستند. این دانسته هنگامی ضرورت پیدا میکنند که فضای محدودی برای کار در اختیار داریم

بیشترین ظرفیت برای بالا بردن هنگامی اتفاق می افتد که کمترین ارتفاع باز شدن بوم را داشته باشیم و جک ها کامل باز باشند و به تعادل و تقسیم بار کمک کنند هرچه ارتفاع بیشتر شود ظرفیت شدیدا کاهش پیدا میکند