اصول ایمنی حمل نفر با بسکت در جرثقیل

www.craneyousefi.com
??????????
سبد حمل نفر Man Basket

سبد حمل نفر (Man Basket یا Suspended Platform) که توسط جرثقیل بالا برده میشود و به منظور حمل نفرات برای کار در ارتفاع استفاده می گردد.
اصول ایمنی حمل نفر با بسکت ( موارد عمومی) :
۱- هنگام حمل نفر با بسکت نباید از جرثقیل استفاده دیگری شود مثلا بلند کردن همزمان بسکت جابجایی نفر و حمل بار ممنوع است.
۲- حمل نفر در نزدیکی خطوط برق بسیار خطرناک بوده و ابتدا باید خطوط برق از مدار خارج شوند.
?✅۳- جرثقیل حمل نفر بایستی دارای گواهینامه بازرسی و تاییدیه از مراجع ذیصلاح باشد.
۴- قبل از شروع کار بایستی مجوز لازم توسط واحد HSE صادر شود. در مجوز موارد زیر باید قید شود:
محل انجام کار، تاریخ، ساعت شروع و پایان کار، نوع دستگاه جرثقیل، نام شرکت تقاضا دهنده، زاویه بوم جرثقیل، ماکزیمم وزن مجاز درون بسکت، تعداد نفرات مجری کار، وزن مجموع بار و نام فرد ناظر.
۵- ارتباط بین افراد داخل بسکت و افراد مستقر روی زمین باید توسط بی سیم یا وسیله ارتباطی دیگر برقرار شود.
۶- راننده جرثقیل بایستی از عملکرد ایمن سیستم های کنترلی جرثقیل اطمینان حاصل نماید.
۷- از استفاده از بسکت حمل نفر در ارتفاع در سرعت های بالاتر از (۳۲.۲ km/hr) یا شرایط نامساعد جوی مانند طوفان، برف یا تگرگ یا شرایط مشابه خوددای گردد.
۸- در هر شیفت قبل از اقدام حمل نفر، وزن بسکت باید با افزودن بار به وزن پی بینی شده رسانده و سپس توسط جرثقیل بطور آزمایشی تا محل مورد نظر حمل گردد و پس از آن اقدام به حمل نفر گردد. هر زمان که جرثقیل تعویض گردید باید حمل آزمایشی مجددا انجام گیرد.
۹- افراد داخل بسکت بایستی مجهز به کلاه ایمنی و کمربند ایمنی (Full Body Harness) باشند. مگر اینکه امکان آن وجود نداشته باشد که باید به محل مناسب دیگری بسته شود.
وظایف راننده جرثقیل:
راننده جرثقیل موظف است یک سری موارد ایمنی ( شامل موارد زیر) را رعایت کند:
– در تمام مدت کار باید در دستگاه نشسته و مراقب کار باشد.
– گوش کردن به رادیو و ضبط صوت در حین کار ممنوع است و راننده باید کاملا مراقب کار باشد.
– هنگامی که راننده جرثقیل نسبت به موردی شک کرد سریعا باید با ناظر عملیات مشورت نماید.
– حرکت بسکت توسط راننده جرثقیل به آرامی صورت پذیرد و از جابجایی سریع بسکت خودداری نماید.
– راننده جرثقیل در زمان حمل نفر با بسکت، جرثقیل را نباید جابجا و یا حرکت نماید.
– حمل نفر با بسکت زمانی که شرایط جوی کار نامناسب است مانند باد شدید، گرد و غبار شدید، هوای بارانی، تگرگ و برفی باید توسط راننده جرثقیل متوقف گردد.
– هنگام کار نفرات داخل بسکت، جرثقیل باید قفل شود.
مشخصات جرثقیل حامل بسکت:
جرثقیل حامل بسکت می بایست دارای یک سری مشخصات باشد. این مشخصات عبارتند از:
– حتما توسط افراد مجاز و مورد تایید HSE بررسی شود.
– دارای میزان بار مجاز (SWL-Safe Working Load) باشد.
– زاویه سنج بوم، سالم باشد.
– راننده جرثقیل نحوه استفاده از Load Chart را بداند.
– جرثقیلی که در حال جابجایی بسکت است نباید کار دیگری انجام دهد.
– سیستم هیدرولیک جرثقیل باید ذارای سیستم های ایمنی باشد تا در صورت وجود اشکال از حرکت جرثقیل جلوگیری شود.
– هوک جرثقیل باید دارای ضامن (Safety Latch) باشد.
نحوه طراحی بسکت:
طراحی بسکت حتما می بایست طبق اصول و قوانین خاصی باشد. برای طراحی بسکت می بایست نکات زیر را مد نظر قرار داد:
۱- نبایستی از منسوجات مصنوعی، الیاف طبیعی و مصنوعی به عنوان بکسل (Sling) استفاده شود.
۲- استفاده از بکسل بسکت حمل نفر، برای موارد دیگر ممنوع است.
۳- برای توزیع یکنواخت نیروی فشاری بر بکسلها باید از Shackle استفاده نمود.
۴- گوشواره های بسکت باید طوری نصب شوند که از تاب خوردگی و شکستگی بکسل جلوگیری شود.
۵- آزمایشهای غیرمخرب در محل های جوشکاری انجام گیرد.
۶- در بدنه بسکت میزان بار مجاز (SWL)، وزن بسکت خالی، حداکثر وزن مجاز افراد و تاریخ بازدید نوشته شود.
۷- بسکت در حالت عادی تعادل داشته و کمترین میزان انحراف و کج شدگی را داشته باشد.
۸- برای جلوگیری از سقوط اشیا سقف در نظر گرفته شود.
۹- فلز بکار رفته در بسکت باید فاقد زنگ زدگی، خمیدگی، شکستگی و … باشد.
۱۰- کف بسکت بهتر است برای جلوگیری از سر خوردن افراد دارای برجستگی و آج باشد.
۱۱- درب بسکت حتما به سمت داخل باز شود و قفل داشته باشد.
۱۲- حفاظ های نرده ای (Guardrails) برای جلوگیری از سقوط افراد در ۳ ارتفاع نصب شود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
مطالب مفید جرثقیل ها و لیفتینگ???
www.craneyousefi.com