کاربرد جرثقیل در پروژه‌های عمرانی

 کاربرد جرثقیل‌ها در پروژه‌های عمرانی عموماََ عبارت است از:

۱٫ بتن ریزی بالاخص سازه‌های بلند مرتبه

۲٫استفاده به عنوان بالابر

۳٫تخلیه و بارگیری مصالح و لوازم

۴٫کمک به اجرای اسکلت بتنی

۵٫برپا نمودن اسکات فلزی

اجاره جرثقیل یوسفی

اجاره جرثقیل تهراه

اجاره جرثقیل حومه