همه چیز درباره طراحی جرثقیل

طراحی و مهندسی سازه بر اساس آیین نامه های بین المللی طراحی جرثقیل نظیر انجمن آمریکایی سازندگان جرثقیل و FEM Fédération Européenne des Métallurgistesاتحادیه اروپایی سازندگان تجهیزات جابجایی مواد ورعایت کلیه اصول علمی در طرح ومحاسبه انجام میشود.شرایط مختلف بهره برداری و بارگذاری تعریف وشبیه سازی میگردد ودر بارگذاریهای بحرانی مواردی نظیر تنش ،خستگی،تغییر شکل وجابجایی تحلیل ارتعاشی کمانشی وناپایداری کنترل میشوند. پل های جرثقیل از پروفیل های بال پهن و یا بصورت Box حاصل از جوشكاری ورق های استاندارد فولادی ساخته می شود . پلها طوری طراحی می شوند كه خیز حاصل از ماكزیمم بار كمتر از حد مجاز استاندارد و یا خواسته كارفرما باشد. درغیر اینصورت در پیشنهاد ذكر می گردد . قبل از انجام جوشكاری ، تمامی قطعات بدقت بازرسی و تمیز می شوند. جوشكاری عموماً MIG & SAW توسط دستگاههای جوشكاری نیمه اتوماتیك ویا جوشکاران با مدرک تخصصی ودارای گواهینامه صورت می پذیرد. مونتاژ جرثقیل بر روی یك شاسی مونتاژ ( بمنظور حصول اطمینان از مونتاژ دقیق ) انجام می گیرد. درصورت نیاز كارفرما ، در مورد جرثقیل های دوپل راهروی سرویس و دسترسی درطول پل با نرده و گارد كف با لحاظ نمودن كلیه مقررات واستانداردها قابل ساخت و تحویل می باشد. امتیاز استفاده از این راهرو ، دسترسی ایمن و آسان به بالابر، كالسكه، موتورهای طولی و تابلوی برق جرثقیل در هنگام عملیات سرویس و نگهداری است . جرثقیل های سقفی این شرکت علیرغم دارا بودن حداقل وزن سازه ، دارای بیشترین حد تحمل، مقاومت و پایداری می باشند.مشخصات فنی ویژه این جرثقیل ها بهمراه تجهیزات گسترده بصورت استاندارد و اختیاری این محصول را به اولین انتخاب جهت هر كاربردی با بیشترین توانایی تبدیل كرده است.

سازه جرثقیل بصورت نرم افزاری شبیه سازی گشته ورفتار آن در هنگام بارگذاریهای بحرانی مورد ارزیابی قرار میگیرد تا از بروز هرنوع ایراد در محصول نهایی جلوگیری به عمل آید

اجزاء مکانیکی

طراحی و ساخت اجزاء و اتصالات مکانیکی با توجه به وزن سازه و ماکزیمم نیروهای استاتیکی و دینامیکی وارد بر چرخها ، اتصالات و همچنین تعداد سیکل کاری و بر اسا س رسیدن به حداکثر بهره وری وجلوگیری از هرگونه توقف احتمالی جرثقیل صورت پذیرفته است.

تجهیزات الکتریکی

تابلوهای سیستم برقی جرثقیل بر اساس استانداردهای IEC 34-144-157-158-255-269-292N وسری استانداردهای EN 60034ساخته و طراحی این نوع تابلوها با محاسبه حداکثر جریان اتصال کوتاه قدرت قطع تجهیزاتی همانند کلیدها وفیوزها چک میگردد.در این نوع محاسبات حداقل جریان اتصال کوتاه نیز محاسبه شده است وپروتکشنهای مورد نظر جهت حفاظت تجهیزات و اپراتور در نظر گرفته شده است.جهت سهولت در راه اندازی سیستم وعیب یابی آن معمولا از کلیدهای MPBCبا قدرت قطع ۱۰۰KAاستفاده شده که این نوع کلیدها با توجه به خصوصیت طراحی آنهاعلاوه بر حفاظت موتور،مسائل مربوط به جریان راه اندازی موتورها را نیز پوشش میدهند.مسائل مربوط به حفاظت اشخاص درمقابل ولتاز تماسی ۴۸V)طبق استاندارد با استفاده از سیستم ولتاژ کاری پایین(PELV)مدنظر قرار گرفته شده است.

لازم بذکر است با توجه به طول مسیر کابل فرمان در این نوع سیستم مسائل مربوط به ظرفیت خازنی در کنتاکتورها نیز مورد بررسی قرار گرفته و تمهیدات مورد نیاز جهت جلوگیری از ایجاد ولتاژ مازاد بر روی بوبین کنتاکتور در شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.

در ساخت تابلوی برق جرثقیل با توجه به ویژگیهای نوسانی بودن ولتاژ و فرکانس در شبکه برق ایران ،تمهیداتی کاملی جهت حفاظت تجهیزات الکتریکی جرثقیل ها بخصوص موتورها در مقابل نوسانات شبکه سراسری در نظر گرفته شده و با بکارگیری قطعات ساخت از گروه اطمینان کاملی از عملکرد تابلوهای برق فراهم گردیده است.

تامین برق جرثقیل بوسیله کابل تخت و یا برای مسیرهایی با طول بیشتر از ۵۰متر از شین با فرض تغذیه خط از وسط آن صورت خواهد پذیرفت.

تجهیزات کنترلی

با استفاده از تمهیدات خاص در طراحی تابلوهای برق سعی شده است در شتابگیریها وترمزگیریها، از وارد آمدن هرگونه تنش اضافی به بار و سازه جلوگیری و نیز حرکت پاندولی بار بطور کامل کنترل گردد.

حفاظت و ایمنی

حرکتهای طولی وعرضی جرثقیل مجهز به محدود کننده های حرکتی تک مرحله ای یا دو مرحله ای بوده و حرکت بار و جرثقیل بطور کامل در کنترل قرار دارد.

استانداردهای مورد استفاده در ساخت

طراحی و محاسبات جرثقیل های این شرکت براساس استاندارد FEM اروپا ،CMAA آمریكا، ادغام مقررات ایمنی محلی و رعایت كدهای استاندارد ذیل می باشد

جوشكاری ساخت سازه فلزی براساسAWS D14.1,D1.1

كیفیت جوشكاری براساسDIN 18800,sheet 7

طراحی و ساخت جرثقیل براساسDIN 15018, sheet 1,2,3

كلاس استاندارد جوشDIN 8563, sheet 3

ساخت قلاب ( SINGLE DIN 15400

ساخت قلاب ( DOUBLE DIN 15400

گواهینامه قلابDIN 15404

تجهیزات برقیVDE0100 , VDE0113, IEC 60204 -32

موتورهای برقیIEC RECOMMENDATION 24-1,34-5,72-1

طراحی گیربكسDIN 51150 ) ISO/DIS 6336/II-6336/V

استانداردهای مورد استفاده دررنگ آمیزی و پاکسازی سطح

رنگ آمیزی مطابق با شرایط محل نصب ، میزان رطوبت ،خورندگی محیط و درخواست کارفرما وبا استفاده از تولیدات شرکتهای معتبر داخلی دارای تاییدیه بین المللی صورت می پذیرد.