نکاتی که قبل از اجاره جرثقیل یا در هنگام کار اپراتور های محترم بایستی رعایت کنند

حتما تاریخ کارت سبز خود را چک کنید
قطعات مختلف جرثقیل را از نظر سلامت بصورت دوره ای چک کنید قطعاتی مانند لوله ها و شلنگ های روغن – سیم بکسل ها – ترمز ها و …
قبل از شروع کار اهرم ها را تست کنید پایه جک ها را از نظر استحکام تماس با زمین چک کنید و مراقب باشید زیر جک محل عبور کابل برق یا لوله گاز و نظیر اینها نباشد
لطفا اطلاعاتی در مورد مقدار بار مجاز نسبت به طول بوم را تهیه کنید و در صورت امکان چک لیست برای خود تهیه نمایید
اطلاعات هواشناسی بگیرید مانند سرعت باد تا از خطرات احتمالی جلوگیری کنید
برای جابجایی نفر از هوک استفاده نکنید
در زمان گرفتن اطلاعات از کارفرما حتما از سایز و وزن جسم اطلاعات بگیرید تا لوازم مورد نیاز انرا تهیه کنید
به یاد داشته باشید که به یکباره بار را بلند نکنید ابتدا جسم مورد نظر را ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر بلند کرده بعد از اطمینان از مقاومت کافی تمام اجزا بار را جابجا کنید
هرگز اجازه ندهید نفر بین بار و جرثقیل شما باشد بعد از اتصال کامل هیچکس در اطراف نباشد
به هر دلیلی اعم از بیماری و… درصورتی که تمرکز لازم را ندارید از کار با جرثقیل اجتناب کنید
دقت کنید در مسیر انتقال بار خطوط برق نباشد و اگر هست مسیر جایگزین را انتخاب نمایید
بار را مدت زیاد معلق نگه ندارید و به هیچ عنوان تا پایان کار جرثقیل را ترک نکنید