جرثقیل برجی

 

(tower crane) -جرثقيل برجي

اين گونه جرثقيلها با توسعه تكنولوژي و رويكرد شهرها به ساي ساخت سازه هاي بلند مرتبه رونق يافته و امروزه در سراسر نقاط جهان به خصوص در ساختمان آسمانخراشها به كار مي رود. به خاطر شهاع عمل وسيع و ارتفاع بسيار زياد اين نوع جرثقيلها بر روي بناي در حال ساختمان تكيه مي كنند و با پيشرفت ارتفاع ساختمان بالا مي روند.

اعضاي تشكيل دهنده

بازوي حمال: وظيفه ليفت كردن و حمل اجسام را برعهده دارد.

بازوي متعادل كننده: وظيفه تعادل جرثقيل در حالت مختلف را بر عهده دارد.

كابلهاي مهار و تقويت: وظيفه اتصال بين بازوي تعادل و بازوي حمال را بر عهده دارد. البته در تعدادي از اين جرثقيلها بازوي متعادل كننده وجود ندارد اما وزنه تعادل در قسمت پايين جرثقيل با استفاده از كابلهاي محكم به بازوي حمال وصل است.

ارابه حركت افقي در زير بازوي حمال(Trollry)

جعبه تعادل(counter wight) : كه وظيفه تعادل با بازوي حمال را بر عهده دارد. قابل ذكر است كه اين جعبه معمولا از جنس بتن مي باشد و وزني بين ۱۶۰۳ تا ۲۰ تن را دارد و قابليت حركت ريلي بر رروي بازوي تعادل را دارد.

چرخ دنده هاي حركت دوراني افقي بازو

چرخ دنده هاي حركت قائم بازو

اتاق كنترل(control center)

كابل درم (drum) كه مخصوص كنترل از سنتر ببه محل چنگ است.

– پايه هاي تامين ارتفاع (معمولا ۴ پايه يا ۶ پايه)

– آسانسور تامين ارتفاع

– سكوي تقويت پايه ها: كه بر طبق آئين نامه Din كه يكي از معتبر ترين آئين نامه در زمينه كار با جرثقيل هاست سكو مي بايست از بتن مسلح باشد و ابعاد آن ۱۰۳×۱۰× ۱۰ مي باشد.

– تعداد زيادي شبكه (section) كه معمولا د راندازه هاي ۶ متري است اعضاي جرثقيل را تشكيل مي دهد. ماكزيمم ارتفاع يك تاور كران در هنگام انجام كار طبق آيين نامه ۲۶۵ فوت يا ۸۰ متر مي باشد.

البته مي توان با استفاده از وصل كردن جرثقيل به ساختمان در حال ساخت قابليت مرتفع شدن را تا حد زيادي افزايش داد. ظرفيت در اين مدل جرثقيلها در حالت هاي مختلف است ماكزيمم ظريفيت آنها ۱q.8 t/m است كه البته هر چه بار نزديكتر به center باشد ظرفيت بيشتر مي شود. به عنوان مثال اگر فاصله محموله از center 30 متر يا ft100 باشد جرثقيل مي تواند حداكثر ۱۰٫۱ را بلند كند.

 

بعضي از انواع جرثقيل برجي بشرح زير مي باشد:

جرثقيلهاي برجي ثابت مستقل

جرسقيلهاي برجي تلسكوپي

جرثقيلهاي برجي حايل دار ثابت

جرثقيلهاي برجي سيار

جرثقيلهاي بربالارونده

منبع وبلاک علی از یزد