اجاره جرثقیل 50 تنی

اجاره جرثقیل ۵۰ تنی

اجاره جرثقیل ۵۰ تنی، جرثقیل یوسفی بار ارائه این نوع این نوع جرثقیل ها ، می توانند تا ظرفیت ۵۰ تن ، معادل ۵۰۰۰۰ کیلوگرم را جابجا کنند یا حمل کنند ، به دلیل فراوانی و پهنای محصول ، در این محدوده و وزن بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. ظرفیت بلند کردن ۵۰تن بار یا کالا و توانایی قرار دادن بر روی خود و انتقال به مقصد را دارد.

سنگین ترین جرثقیل ارائه شده توسط جرثقیل یوسفی جرثقیل ۵۰ تنی است. این جرثقیل پرکاربردترین جرثقیل در گروه جرثقیل های سنگین مورد استفاده در پروژه های ساختمانی است. در پروژه های بزرگ در صورت نیاز به اجاره جرثقیل های سنگین (شامل جرثقیل های ۵۰ تنی) می توانید با جرثقیل یوسفی تماس بگیرید.