اجاره جرثقیل ۵ تنی

اجاره جرثقیل ۵ تنی، جرثقیل یوسفی این نوع جرثقیل ها ، می توانند تا ظرفیت ۵ تن ، معادل ۵۰۰۰ کیلوگرم را جابجا کنند یا حمل کنند ، به دلیل فراوانی و پهنای محصول ، در این محدوده و وزن بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. ظرفیت بلند کردن ۵ تن بار یا کالا و توانایی قرار دادن بر روی خود و انتقال به مقصد را دارد.

جرثقیل ۵ تنی پرمصرف ترین جرثقیل در شهرک های صنعتی و سایت های تجاری است. جرثقیل مشابه جرثقیل کفی ۳ تنی است. جرثقیل ۵ تنی بسیار مفید است ، زیرا امروزه با مدرن سازی تجهیزات صنعتی ، تجهیزات کوچک قدیمی بزرگتر شده و جابجایی آنها از طریق به روزرسانی ها و افزودن گزینه های مختلف دشوارتر شده است. بنابراین ، وقتی یک کارگاه یا سوله مجبور است دو یا سه ماشین صنعتی را جابجا کند ، به جرثقیل زمینی احتیاج دارد و جرثقیل سه تنی نمی تواند بیش از یک دستگاه را جابجا کند و آن را با خود حمل کند. بنابراین ، به دلیل افزایش تراکم کارگاه و ازدحام مناطق صنعتی ، تقاضای کارفرمایان برای جرثقیل های ۵ تنی افزایش می یابد.