جرثقیل ها ۲۰ نوع جرثقیل سنگین هستند. این جرثقیل کفی ندارد ، اما هم در کاربردهای شهری و هم صنعتی قابل مشاهده است. امروزه تقاضا برای جرثقیل های ۲۰ تنی زیاد است ، بنابراین ترافیک زیاد است و نیروهای جرثقیل یوسفی در همه نقاط تهران آماده خدمت رسانی می باشد.

نمونه ای از فعالیت های جرثقیل های ۲۰ تنی :

  • پروژه های ساختمانی
  • جابجایی خودروهای سنگین
  • پروژهای شهرسازی و …