اجاره جرثقیل ۱۵ تنی

اجاره جرثقیل ۱۵ تنی، جرثقیل یوسفی بار ارائه این نوع این نوع جرثقیل ها ، می توانند تا ظرفیت ۱۵ تن ، معادل ۱۵۰۰۰ کیلوگرم را جابجا کنند یا حمل کنند ، به دلیل فراوانی و پهنای محصول ، در این محدوده و وزن بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. ظرفیت بلند کردن ۱۵ تن بار یا کالا و توانایی قرار دادن بر روی خود و انتقال به مقصد را دارد.

استفاده از همه جرثقیل ها به تناژ بستگی دارد ، اما به دلایل خاص ، جرثقیل های کفی بیشتر در ترافیک شهری دیده می شوند. به دلیل تقاضای زیاد برای جابجایی ماشین آلات صنعتی ، اتحادیه ها همیشه بیش از یک ماشین آلات در کارگاه ، سوله یا کارخانه دارد. از طرف دیگر در شهرک های صنعتی ، جرثقیل باید مسافت کمی را طی کند .